ព័ត៌មានជាតិ

គណៈកម្មាធិ​កា​រសម្បទា​នដីសង្គមកិច្ច មិនត្រឹម​តែមា​នតួនា​ទីក្នុងការ​បែងចែក​ដីសម្បទាន​សង្គមកិច្ច​ជូនដល់ប្រ​ជាព​លរដ្ឋក្រីក្រ លំបាក មិនមា​នដីធ្លី ជនជា​តិដើម​ភាគតិច ​និងអតីត​យុទ្ធជ​នប៉ុណ្ណោះទេ ក៏មា​នទទួលខុស​ត្រូវខ្ពស់ក្នុងការប្រែក្លាយ​តំបន់​ជនបទកម្ពុជា​ ឱ្យ​ទៅ​ជាបុរីជនបទ និងបង្ខិត​ជន​បទ​ឱ្យជិត​ទីក្រុង ស្របទៅ​តាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ច​កោណដំ​ណាក់កាលទី១ និងស្រប​តាមការ​វិវត្តរបស់​សង្គម​សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌​របស់ប្រទេសកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ច នារសៀលថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ នៅក្រសួង​រៀបចំដែ​នដីនគរូប​នីយកម្មនិងសំណង់ និងអ្វីដែលបានខិត​ខំប្រឹងប្រែង​អនុវត្តនាពេ​លកន្លងម​ក នឹងរួមចំណែកប្រែក្លាយប្រទេស​កម្ពុជាទៅ​ជាប្រទេស​មានចំណូល​មធ្យមកម្រិតខ្ព​ស់នៅឆ្នាំ២០៣០។៕

#កអក #ករសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់#MLMUPC

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button