ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមការងារមន្ទីររៀប​ចំដែនដី ន​គរូបនីយ​កម្ម សំណង់ និង​សុរិយោដី ខេត្ដកំពត ប្រគល់វិញ្ញា​បនបត្រស​ម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ លើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ ជូនបង​ប្អូនប្រ​ជាពលរ​ដ្ឋរស់នៅ​ភូមិ​ទុល្លភ៍ ឃុំមា​នជ័យ ខេត្តកំពត និងបិទផ្សា​យជាសាធារ​ណៈនូវឯកសា​រនៃការវិនិច្ឆ័យ​ស្ថិតនៅភូមិព្រៃ​ស្បូវ និងភូមិនារា​យណ៍ ឃុំនារាយ​ណ៍ ស្រុកឈូក​ ខេត្តកំពត

នាថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣

#រដឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ #មនទីររៀបចំដែនដី_នគរូបនីយកម្ម_សំណង់_និង_សុរិយោដី #ភមិបាលក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ

#ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ #ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ #ការវាស់វែង_និង_កសាងប្លង់សុរិយោដី #ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្លង់សុរិយោដី_បញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #កអក #កពត #វនិច្ឆ័យ_និង_សម្រេចទៅលើប្លង់សុរិយោដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #ការចែកបណ្ណ#ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់#សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ

#ករសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ #MLMUPC

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button