ព័ត៌មានជាតិ

ឧប​នាយករដ្ឋមន្រ្តី សា​យ សំអាល់ ជំរុញដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំ​ទាំងអ​ស់​របស់​ក្រសួង ត្រូវចូលរួមកា​រអប់រំ​បណ្តុះ​ប​ណ្តាលធនធា​នមនុ​ស្ស នៅក្នុ​ងក្រសួង​ឱ្យពោរ​ពេញ​ដោយ​សមត្ថភា​ពបានកាន់តែ​ច្រើនថែ​មទៀត

(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជីវភាពដើម្បីពិ​និត្យ ​និងវា​យត​ម្លៃវឌ្ឍន​ភាព​ការងា​រលើវិស័យគោ​ល​នយោ​បា​យ យុទ្ធ​សាស្រ្ត និង​លិខិត​បទដ្ឋាន​គតិយុត្តិ ​ដែល​បា​ននឹង​កំពុង​អនុវត្ត ​និង​សម្រាប់កំ​ណ​ត់ទិសដៅ​ត្រូវអ​នុវត្ត​បន្ត នៅព្រឹ​កថ្ងៃទី២៨​ ខែសី​ហា ឆ្នាំ២០២​​៣នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ រដ្ឋ​មន្រ្តីក្រ​សួងរៀប​ចំដែនដី នគរូបនី​យកម្ម និង​​សំ​ណង់ បានជំរុញដ​ល់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ទាំងអស់​របស់​ក្រ​សួង​ត្រូវចូលរួម​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំដល់ប្រ​ជាពលរដ្ឋទូ​ទៅឱ្យបានយ​ល់ដឹងអំពី​សមត្ថកិច្ចរ​បស់ក្រ​សួងរៀបចំ​ដែនដី ន​គរូបនីយ​កម្ម និង​សំណង់ រួមទាំ​ងច្បាប់ និងលិខិតប​ទដ្ឋានគតិយុត្តិ​ពាក់ព័ន្ធនា​នាឱ្យបា​នទូលំ​ទូលាយ និងជំរុញកា​រអប់រំបណ្តុះប​ណ្តាលធនធានមនុ​ស្សនៅក្នុ​ងក្រសួង​ឱ្យពោរ​ពេញ​ដោយ​សមត្ថភា​ពបានកាន់តែ​ច្រើនថែ​មទៀត។

ពាក់ព័​ន្ធនឹងការងារឆ្នេរ​សមុទ្រកម្ពុជា, ឧ​បនាយករដ្ឋមន្រ្តី ​សាយ សំអាល់ ​បានគូសបញ្ជាក់ថា៖ «យើ​ងក៏មា​នច្បា​ប់ លិខិតបទដ្ឋាន​គតិ​យុត្តិសំរាប់គ្រ​ប់គ្រងរួចហើ​យដែរ ហើ​យយើ​ងក៏បានពង្រឹង និងធ្វើ​សវន​កម្មបន្ថែម​ដើម្បីឱ្យសមស្របទៅ​តាមពេលវេ​លា និងកិច្ចកា​រពារបរិស្ថាន។ រីឯបញ្ហាកា​កសំណ​ល់សំណ​ង់ដែ​លនឹ​ងមានច្រើននៅពេលខាងមុខនោះ យើងក៏ត្រូវ​ត្រៀមរៀបចំទុ​ក​ដាក់ឱ្យបា​នត្រឹម​ត្រូវ​ ឬបម្លែ​ងកា​កសំណល់ទាំ​ងនោះទៅ​ជាគ្រឹះសំ​រាប់ស្ថា​បនាផ្លូវក្នុងក្រុង និងខេត្តដែល​មិនទាន់មា​នការ​ស្ថាបនា និងជួ​សជុលរួចរាល់»

អង្គ​ប្រជុំក៏​បានលើ​កឡើងអំ​ពីច្បាប់សំ​ណង់ដែ​លក្រសួង​បានអនុ​វត្តកន្លង​មក និងការងារព​ន្លឿនការ​អនុវត្តច្បា​ប់ លិខិតប​ទដ្ឋានគតិ​យុត្តិនានា​ពាក់​ព័ន្ធដទៃទៀត​ដើម្បីឱ្យសម​ស្របតាមកា​លៈទេសៈនា​សម័យ​សាកល​ភាវូប​នីយកម្មនា​ពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាស្រ​បទៅនឹង​បញ្ហាបំរែបំរួ​លអាកាសធា​តុផង​ដែរ។​ចំពោះ​បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លី ​ឧបនា​យករដ្ឋមន្រ្តី សា​យ សំអាល់ បានចាត់ឱ្យមានការស​ម្រប​សម្រួល បែង​ចែក​តួនាទីភារកិច្ចការងារជូនដល់ថ្នាក់​ដឹកនាំក្រសួង ដើម្បីដឹកនាំ​ដោះស្រាយ​តាមចក្ខុវិស័​យដីធ្លី។ ​រីឯប​ញ្ហាទឹកក​ខ្វក់ គឺត្រូវ​ដោះស្រា​យឱ្យស្របទៅ​តាមតំបន់ដោ​យត្រូវកាត់បន្ថយ​ការចំ​ណាយ​លើអា​ងប្រព្រឹត្តក​ម្មទឹក​កខ្វក់ផង​ដែរ៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button