ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនក្រុមវាលនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តរតនគិរី បន្តវាស់វែង និងវិនិច្ឆ័យក្បាលដីដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសោមត្រក និងភូមិសោមគល់ ឃុំសោមធំ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី

នាថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បងប្អូនក្រុមវាលនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តរតនគិរី បន្តវាស់វែង និងវិនិច្ឆ័យក្បាលដី​ ដើម្បីចុះបញ្ជីដីធ្លីមា​នលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសោមត្រក និងភូមិសោមគល់ ឃុំសោមធំ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី។ #កអក #ចះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់ #សេវាគាប់ចិត្ត #បរយាកាសគ្មានវិវាទ #ករសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button