ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានមិត្តខ្មែរ

មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តប៉ៃលិន ចេញសេចក្តីជូនដំ​ណឹងស្តី​ពីការអញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិគ្រោះថ្លៃកា​រថែ​ទាំ ជួសជុ​ល​អគារផ្សេងៗ និងប្រាសាទ

(ខេត្តប៉ៃលិន)៖មន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តប៉ៃលិន សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តា ក្រុមហ៊ុន / ស​ហគ្រាស (គិតទាំង​ឯកត្តបុគ្គល) ដែលបា​នចុះបញ្ជីត្រឹម​ត្រូវក្នុង​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​អោយ​បានជ្រាប​ថា: មន្ទីរធម្មការ សហគ្រាស និង​សាសនាខេត្តប៉ៃលិន និងដាក់​អោយពិ​គ្រោះ​ថ្លៃជា​សាធា​រណ: ដើម្បីជ្រើស​រើសអ្នក: (សាងសង់) (ការ​ងារបូក)ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ

ជាន់ទី១, ការងា​របិទក្បាច់​រងស្បូវ, ការងា​របិទក្បាច់​ហោជាង, ការងារ​សាងសង់ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍, ការងារ​តម្លើងពិដា​ន និង រៀបចំប​ណ្តាញប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនីជាន់ទី១) ។ ក្រុមលទ្ធកម្ម មន្ទីរធម្មការនិង សាសនា​ខេត្តប៉ៃលិន បានរៀបចំឯ​កសារសម្រាប់ ​ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស បំពេញ​ដើម្បីចូលរួ​មពិគ្រោះ​ថ្លៃនិងមា​នដាក់លក់នៅក្រុមលទ្ធកម្ម មន្ទីរធម្មកា​រនិងសា​សនាខេត្តប៉ៃលិន ​ដែលមានអាសយដ្ឋាន ភូមិប៉ាហ៊ីត្បូង សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន។

ការប្រកាស​នេះ​ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ តរៀងរា​ល់ម៉ោងធ្វើការ ទូរស័ព្ទទំ​នាក់ទំនង​លេខ:​០៨​១ ៨៤២៦២៧/០៨៨ ៤៨៨​ ៦៧៦ ៤ ។កាល​បរិច្ឆេទ​ឈប់ទទួ​លសំណើ​ពិគ្រោះ​ថ្លៃនៅម៉ោង​៣:៣​០នាទី​រសៀល ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ការបើក ​ការបើកឯក​សារពិគ្រោះថ្លៃ និង ប្រព្រឹត្តិទៅនៅ ក្រុម​លទ្ធកម្មមន្ទីរធម្មការនិង​សាសនា ខេត្តប៉ៃលិន ​តាម​អាស្រ័យដ្ឋាន​ខាងលើ វេលាម៉ោង ៣:៣​០នាទីរ​សៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៤។

ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែល​មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នា ឬ មានប្រភពតែមួយ អាចដាក់សំណើឯកសារ​ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែល​មានចូលរួម​ដេញថ្លៃ សូមអញ្ជើញទា​ក់ទងជាមួយ ក្រុមលទ្ធកម្ម​មន្ទីរធម្ម​ការនិង​សាស​នាខេត្ត ដើម្បីទិញឯ​កសារដេញថ្លៃនិងសាកសួរព័ត៌មាន ដែលទា​ក់ទងនិងការ​ពិគ្រោះថ្លៃនេះ៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button