ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាល​ក្រុងប៉ៃ​លិន និងស្រុក​សាលា​ក្រៅ ទុក​ពេល​ឲ្យម្ចាស់​អាជីវកម្ម​នានា ដែ​លបា​ន​លើក​ស្លាក សញ្ញា​ផ្សព្វផ្សា​យ​ពា​ណិជ្ជក​ម្មស្រា​បៀរ ​ពុំមា​នច្បា​ប់អនុញ្ញាត​ ​រុះរើ​ចេញ​រយះេ​ពេល ​១សប្តាហ៍

(ប៉ៃលិន)៖ដោយពិនិត្យមើលឃើញ​ពីការលើកស្លាក​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយពា​ណិជ្ជកម្មស្រា​បៀរ ជាច្រើន​នៅ​តា​ម​បណ្តោយ​ចិញ្ចើមផ្លូវសា​ធារណៈ​នានាក្នុង​ក្រុងប៉ៃ​លិន និងស្រុ​កសាលាក្រៅ ដែល​ជាហេ​តុធ្វើឱ្យ​បាត់ប​ង់នូវសោ​ភ័ណភាព សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ របៀបរៀប​រយ និងសណ្ដាប់​ធ្នាប់សាធា​រណៈ​ក្នុងភូមិ​សា​ស្រ្តខេត្តប៉ៃលិន​ទាំងមូល​នោះ នាថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤នេះ រដ្ឋបា​លក្រុងប៉ៃ​លិន និងស្រុ​កសាលា​ក្រៅ នៃខេត្ត​ប៉ៃលិន​ បានចេញសេចក្តីជូនដំ​ណឹងដល់គ្រ​ប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ភោជ​នីយដ្ឋាន អាហារ​ដ្ឋាន ភេសជ្ជៈដ្ឋាន ​និងក្រុម​ហ៊ុនចែ​កចាយស្រា​បៀរ​ទាំងអស់​ នៅក្នុងភូ​មិសាស្រ្ត​ក្រុងប៉ៃ​លិនដែ​លបា​នលើក​ស្លាកសញ្ញា​ផ្សព្វផ្សា​យ​ពា​ណិជ្ជក​ម្មស្រា​បៀរ ​ពុំមា​នច្បា​ប់អនុញ្ញាត​ ​សូម​​​​​​​​​​​ឲ្យធ្វើការរុះរើ​ចេញជាបន្ទាន់​ក្នុង​រយះេ​ពេល ​១សប្តាហ៍ ដោយគិត​ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

ក្នុងករ​ណីផុត​កំណត់នៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ខាងលើ គ្រប់​ម្ចាស់អា​ជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយស្រា​បៀរទាំង អស់​ដែលពុំទាន់​បានធ្វើកា​ររុះរើ រដ្ឋបាលក្រុងស្រុក​នឹង​អនុវត្តនីតិវិ​ធីរដ្ឋបាល​ដោយចុះ​ធ្វើការរុះរើ​យកមក​រក្សាទុក នៅសាលាក្រុង ចំពោះ​បន្ទុកចំ​ណាយ​រាល់ការខូច​ខាតរដ្ឋ​បាលក្រុងមិ​នទទួល​ខុសត្រូវឡើយ គឺជាបន្ទុក របស់គ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ៕ព័ត៌មានលំអិតសូម​អាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាល​ក្រុងប៉ៃ​លិន និងស្រុក​សាលា​ក្រៅ ដែលមាន​ខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button