ព័ត៌មានជាតិ

ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ឆឺជី បានរៀបចំកម្មវិធីសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយជូនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ផ្នែកលូទឹក បូមលូ និងអាងចម្រោះទឹកកង្វក់

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣​ នៅអគារខេមរានី
ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ឆឺជី បានរៀបចំកម្មវិធីសួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយជូនបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ផ្នែកលូទឹក បូមលូ និងអាងចម្រោះទឹកកង្វក់ នៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដែលពួកគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីក្រុង។
#សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ​ #សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា​ #លូទឹក​ #សំអាត​ #សំរាម​ #អាងចម្រោះទឹក

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button