ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកឧកញ៉ា លី សាម៉េត អញ្ជើញចូលរួម​ប្រជុំ និងសំណេះ​សំណាល​បញ្ចូលសមាជិកអតីត អ្នកបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ចំនួន២៥០នាក់

ខេត្តបាត់ដំបង៖អ្នក​ឧកញ៉ា លី សាម៉េត (លោកគ្រូមា) ជាទីប្រឹក្សារផ្ទាល់​សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ នឹង​ជាតំ​ណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​សម្ដេចតេជោ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បានចូលរួមប្រជុំ នឹ​ងសំ​ណេះសំណាលបញ្ចូល​ស​មាជិកអតីតគណ​បក្សសង្រោះជាតិ ជាមួយ​ប្រធា​នគណបក្សខេត្ត រួម​មាន​សមាជិកសំខាន់ៗ របស់អតីតគណបក្សសង្រោះជាតិ​ចូលរួមមានដល់​ប្រធានប្រតិបត្តខេត្ត​បា​ត់ដំបង ប្រធានប្រតិបត្តស្រុក របស់​គណបក្សសង្រោះជាតិ ប្រធានសេនា​ធិជនខេត្ត ប្រធាន​សេនាធិ​ជនស្រុក នឹងក្រុមប្រឹក្សារ​ឃុំ ក្រុមប្រឹក្សារស្រុក អតីត​គណបក្សសង្រោះជាតិ ដែលបានចូលរួម សរុប​ទាំ​ងអស់ចំនួន២៥០នាក់ ៕អត្ថបទ និងរូបភាព ដោយ ៖ លោក ផូង បញ្ញា

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button